Dirección

  • White Instagram Icon

© Copyright 2017 USA DAYCARE ACADEMY 

6185 Buford Hwy, Norcross, GA 30071

Tel: 770.824.4140

Email: usadaycareacademy@gmail.com

Contáctanos

Tải các mẫu dưới đây và điền đầy đủ các thông tin chính xác!

Mang theo hoặc gửi email mẫu đơn của bạn và các giấy tờ nhập học được yêu cầu tới địa chỉ sau: admin@usadaycareacademy.org

Thanh toán phí nhập học khi đến tham quan trường hoặc đặt hẹn cho mỗi lần đăng ký

1

2

3

Chúng tôi chấp nhận trẻ em từ 6 tuần đến 13 tuổi. Chăm sóc sau giờ học dành cho trẻ em từ 5 đến 13 tuổi.

Chúng tôi sẽ tiến hành nhập học và cập nhật cho bạn với quyết định cuối cùng của chúng tôi trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được thanh toán và tất cả tài liệu

Chương trình tuyển sinh của chúng tôi

Mẫu đăng ký của trẻ

Danh sách giấy tờ nhập học bắt buộc

Các bước đăng ký