Chương trình tuyển sinh của chúng tôi

Chúng tôi chấp nhận trẻ em từ 6 tuần đến 13 tuổi. Chăm sóc sau giờ học dành cho trẻ em từ 5 đến 13 tuổi.

Các bước đăng ký

1

Tải các mẫu dưới đây và điền đầy đủ các thông tin chính xác!

2

Mang theo hoặc gửi email mẫu đơn của bạn và các giấy tờ nhập học được yêu cầu tới địa chỉ sau: usadaycareacademy@gmail.com.

3

Thanh toán phí nhập học khi đến tham quan trường hoặc đặt hẹn cho mỗi lần đăng ký

Mẫu đăng ký của trẻ

f9d9c56f-9e6a-4983-b278-e78bc4a393b7.JPG

Chúng tôi sẽ tiến hành nhập học và cập nhật cho bạn với quyết định cuối cùng của chúng tôi trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được thanh toán và tất cả tài liệu