HỌC VIỆN CỦA CHÚNG TÔI

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CHĂM SÓC CHẤT LƯỢNG 

Sáng tạo,

Đa dạng, & Chương trình học độc quyền

Nghệ thuật nấu ăn

Biểu diễn nghệ thuật

Giảng dạy Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, và Tiếng Việt

Học tập văn hoá

 Và nhiều chương trình khác!

Phương pháp Nuôi dưỡng để

tăng trưởng của Con bạn

Cách tiếp cận của chúng tôi để chăm sóc hơi khác một chút so với các trung tâm khác. Mọi thứ trong cơ sở của chúng tôi được thiết kế để thu hút trẻ em, cung cấp cho họ nhiều không gian, cùng với sự kích thích và tương tác an toàn. Cho dù học tập để di chuyển cơ thể của họ hoặc tham gia vào chơi tương tác với các trẻ mới biết đi khác, trẻ em tại trung tâm của chúng tôi được khuyến khích và hỗ trợ cần thiết để phát triển.